Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bazı evrensel değerleri kazanım düzeylerinin karşılaştırılması (samsun ili örneği)

Yazar kurumları :
OMÜ, İlahiyat Fakültesi, DKAB Bölümü1, OMÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı,2, OMÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği merkezden oluşturulan resmî öğretim programları uygulanmaktadır. Bu programlar öğrencilerin davranışlarından, öğrenme-öğretme etkinliklerine ve bunların değerlendirilmesine rehberlik etmektedir. Programlar, bir ülkedeki sosyal ve kültürel bütünleşmeyi ve sürekliliği sağlayan en önemli dokümanlardır. Özellikle ikibinli yıllardan itibaren hızla yok olmaya doğru giden değerlerimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Millî Eğitim Bakanlığı yeni geliştirdiği öğretim programlarına doğrudan değerlerimizle ilgili konuları yerleştirmiştir. Bu çerçevede, öğretim programlarında, özellikle ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Düşünme Eğitimi derslerinde değerler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu araştırma ile ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi öğretim programları içerisinde yer alan evrensel nitelikteki bazı değerlerin (hoşgörü, saygı, yardımseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme, doğruluk, dürüstlük ve özsaygı) Samsun İlinde sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin kazanım düzeylerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan değerlere ilişkin geliştirilen senaryolar öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonunda elde edilen verilere göre, öğrencilerin araştırma kapsamında ele alınan değerlere yüksek seviyede sahip oldukları ve bu değerlerden en düşük düzeyde kazanılan değerin 'dürüstlük', en yüksek düzeyde kazanılan değerlerin ise 'doğruluk' ve 'özsaygı' olduğu görülmüştür. Değer kazanım düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kazanım düzeyi en yüksek olan değerin kızlarda 'doğruluk', erkeklerde 'saygı', en düşük değerin ise kızlarda 'saygı' erkeklerde ise 'özsaygı' değeri olduğu görülmüştür. Değer kazanım düzeyleri sosyo-ekonomik durum değişkeni açısından incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe 'özsaygı' düzeyinin de yükseldiği, sosyo-ekonomik düzey arttıkça 'saygı' ve 'dürüstlük' düzeyinin azaldığı söylenebilir. Düşük gelirli ailelere sahip öğrencilerin 'doğruluk' değer kazanımı orta ve yüksek gelirli ailelerin öğrencilerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

When globalization and progress of entering European Union are considered, it is important how to train global values to system of turkish education. Turkey renewed the program of the primary education in 2005 that brought some innovation of the method about national, moral, cultural and global values. The ministry of national education has included the subjects related to moral values in its recent curricula in order to support and maintain the moral values of the society which have been deteriorating rapidly especially in the last decades.In the lessons such as Primary Knowledge of Life, Turkish, Social Knowledge, Science and Technology,Education of Thinking, Citizenship and Education of Democracy and especially Culture of Primary Religion and Knowledge of Ethic, values are taken up as either seperated title or in the main aims of the program. The genaral aims of Turkish education system focus on to raise students who accept the national, moral and cultural values and can think scientific, respect to the human rights and aware of responsibilities. Between 2000 and 2011, the 157 master thesis over values belong to thelogy field in percent of %10. In this study we have tried to explore the acquisition level of some universal moral values (tolerance, respect, helpfulness, protection and development of cultural values, truthfulness, honesty and self-respect) included in the curriculum of Religious and Moral Studies for Primary Schools, Social Studies, Knowledge of Life in primary schools in the Province of Samsun which differ from each other in terms of socio-economic status. Therefore it is aimed to display whether students gain the values in the primary education program or not. The scenarios developped in accordance with the selected moral values have been used in the study. The scenarios developped in accordance with the selected moral values have been used in the study. By the form of construction of the values level determination, the datas are transfered to the computer and analysed. Ki-kara and Mann-Whitney U test are used in Analysing of datas. The results revealed that in general students have acquired the moral values focused in this research. The least acquired moral value is honesty and the mostly acquired one is truthfulness and self respect. When we studied the level of acqusition of the moral values in terms of gender variable, we have also found out that while the highest level of acquisition is truthfulness among girls, it is respect among boys. On the other hand that variable turns out to be th least acquired moral value among girls, and self respect was the least acquired one among boys. When we studied the level of acquisition of the moral values in terms of socio-economic status variable we can state that as the socio-economic status increases the self respect also increases. However, as the socio-economic status increases the level of 'respect' and 'honesty' decrease. We have also found out that the level of acquisition of truthfulness among the students whose families have low income levels is higher than that of the students whose families have high income levels. The sample as a part of this research, is made up of from 8 different primary schools in the center provinces of Samsun.In all, there are 222 male students and 190 female students and 7 students who didnt define sexual status. The results revealed that in general students have acquired the moral values focused in this research. The least acquired moral value is honesty and the mostly acquired one is truthfulness and self respect. When we studied the level of acqusition of the moral values in terms of gender variable, we have also found out that while the highest level of acquisition is truthfulness among girls, it is respect among boys. On the other hand that variable turns out to be th least acquired moral value among girls, and self respect was the least acquired one among boys. When we studied the level of acquisition of the moral values in terms of socio-economic status variable we can state that as the socio-economic status increases the self respect also increases. However, as the socio-economic status increases the level of 'respect' and 'honesty' decrease. We have also found out that the level of acquisition of truthfulness among the students whose families have low income levels is higher than that of the students whose families have high income levels. In accordance with the datas of the research, it is suggested that the existing primary education program should be restructured, altarnative determination of value levels should be developed, new materials should be prepared for the teachers by MEB, communal sensivity about protecting, internalizing and administering values should be provided.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :