Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılandırmacı yaklaşımda, öğrencilerin var olan bilgilerindeki yanılgıların belirlenmesi ve giderilmesinde, öğrenme ortamının oluşturulmasında ve ön bilgilerini yapılandırmalarında yardımcı olan öğretmenler önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle, meslek yaşantılarında yapılandırmacı yaklaşımı sınıflarında uygulayacak olan Fen öğretmen adaylarının bu yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesindeki üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından geliştirilen Fen Öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Verilerin analizleri doğrultusunda öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, cinsiyet, yaş, sınıf ve lise mezuniyet durumu bağımsız değişkenlerine göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In constructivist approach, teachers are of great importance in helping students construct their pre-knowledge, finding out and removing students’ misconceptions acquired through their previous experiences, and setting up a learning environment. Therefore, it is thought to be necessary to determine the opinions of the pre-service science teachers, who will apply constructivist approach in their professional life, toward constructivist approach. In this study, “the constructivist approach opinion scale” developed by researchers for pre-service science teachers is applied to pre-service teachers in fourth and third classes in Science Education department in Buca Faculty of Education at Dokuz Eylul University. The data gathered from this study are analyzed according to different variables. The analysis of data has shown that the opinions of pre-service teachers about constructivist approach are positive. In addition, , there is no significant difference in the opinions of pre-service teachers about constructivist approach in terms of independent variables, such as sex, age, class and high school graduation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :