Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği programında yer alan, Fen Öğretimi ve Laboratuvar Uygulaması I dersindeki işleniş yönteminin, öğrencilerin deney tasarlama ve uygulama becerilerine katkısı hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenciler deney tasarlama ve uygulama aşamalarında çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle malzeme eksikliği ya da yetersizliği ve kendi arkadaşlarına deneyleri yaptırıyor olmaktan dolayı seviyeyi sağlamada problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, bazı teorik bilgi eksiklikleri ya da özgüven eksiklikleri olduğunu ancak laboratuvar çalışmalarının bu eksiklikleri giderdiğini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study aims at identifying students-teachers' views about the contribution of the teaching method to the skills regarding designing and practising experiment in the course of Teaching Science and Laboratory Practice I, which exists in the Primary Science Education curriculum. The sample of the study consists of 61 tertiary students enrolled in the primary science education department of Necatibey Education Faculty in Balıkesir University. A questionnaire including open-ended questions and semi-structured interviews were used as data collection instruments. The results indicate that students have positive views about the course of teaching. However, students expressed that they had some difficulty during the processes of designing and practicing experiments. Students emphasized that the lack of or inadequacy of materials and being asked to perform the experiments on their peers caused them to experience a problem in maintaining the appropriate level. Additionally, student-teachers stated that although they lacked theoretical knowledge or self-confidence, laboratory practices were found to eliminate those shortcomings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :