Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edebiyat öğretiminde görsel araç kullanımı: kısa öykü örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı görsel araçlı bir edebiyat dersinin işlenişini süreç ve sonuçlarıyla birlikte tanımlamak ve edebiyat öğretiminde görsel araçların önemini vurgulamaktır. Kısa bir öykü ve onun analizinde kullanılan terim ve bilgileri öğretmede kullanılan görsel araçlı bu öğretim planında edebî kavram ve dönemler okuma öncesi ve okuma süreci etkinlikleri yoluyla görsel araçlarla desteklenmiş ortamlarda öğretilmiş ve öğrencilerin uygulamaya yönelik izlenimleri ve bireysel gelişimlerini değerlendirmeleri açık uçlu sorular yardımıyla elde edilmiştir. Yazılı yoklamalardan elde edilen sonuçlar da karşılaştırılmış ve uygulama grubunun sınavları arasındaki ortalamalarının daha büyük fark olduğu görülmüştür. Öğrenci ve öğreticinin izlenim ve değerlendirmeleri ile sınama aracı yöntemiyle elde edilmiş bulunan araştırma sonuçları görsel araçlarla desteklenmiş edebiyat derslerinin öğrenci başarısını artırdığını ve dersin işlenmesi için olumlu ortamlar yarattığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to introduce and discuss a literature class in which visual materials were used to support and enhance the learning of literature. In this short story teaching plan, which aims at teaching relevant terminology and the literary period, visual materials were used in prereading and in-reading stages, and students’ opinions on the teaching process were collected through a questionnaire containing open-ended questions. Two tests measured students’ success in the learning of these items, and it was found that the difference between the scores of the experiment group showed greater difference. The findings of this study, which were gathered through the teacher’s and students’ observations and evaluations, suggest that literature teaching supported by visual materials increases success and helps creating a positive classroom atmosphere.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :