Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A teaching strategy for developing the power of observation in science education

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Despite the importance of observation in knowledge building, it has received less attention than experimental forms of inquiry in science education. Therefore, the aims of this study are to use observation strategies for developing the power of observation in science education and to develop student teachers’ skills of observation process. The data of the qualitative study have been collected sequentially through two different activity steps. The study enabled students (n:33) to make a scientific observation, to follow scientific inquiry processes that starts with formulating questions, and then continues with gathering evidence, organizing, and proposing explanations. It has been observed that during the study students tend to use all their five senses in terms of the quantity of the objects that can be perceived. On the other hand, inquiry based scientific observation not only led students to focus on certain areas but also facilitated a more detailed, systematic and rich outcome observation.

Özet İngilizce :

Bilginin oluşumunda gözlem önemli bir yer tutmasına rağmen, bilim eğitiminde gözlem temelli bilgiye, deneysel temelli bilgiye göre daha az yer verilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı bilim eğitiminde gözlemin gücünü geliştirmek için gözlem stratejileri kullanmak ve öğretmen adaylarının gözlem süreç becerilerini geliştirmektir. Nitel veriler, ardışık iki farklı etkinlik sürecinde toplanmıştır. Çalışma, sorgulama temelli bilimsel gözlem yapma, öğrencilere (n:33) sorunun oluşturulmasıyla başlayan ve ardından kanıtların toplanması, organizasyonu ve açıklama önerileri ile devam eden bilimsel sorgulama süreçlerinin takibini sağlar. Çalışma sonucunda öğrencilerin nesnenin algılanabilir niteliklerine göre birden çok duyu organını kullanmaya eğilimli oldukları gözlemlenmiştir. Diğer taraftan sorgulama temelli yürütülen gözlem süreçlerinin, gözlemi belli alanlara yoğunlaştırdığı gibi daha detaylı, sistemli ve zengin verilerin elde edilmesini sağlamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :