Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 35 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

What can keynes tell us about policies to reduce unemployment and financial instability in a globalised international economy?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Missouri Üniversitesi1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Although Keynes’ General Theory has no discussion of trade and capital flows, almost all of Keynes’ writing prior to the General Theory deal with these issues. Indeed, almost all of Keynes’ writing prior to the General Theory deal with the appropriate exchange rate, the impact of external competition on domestic conditions, and the role of international investment. These contributions provided the basis for his proposals for a new international financial architecture that eventually created the Bretton Woods System. This paper seeks to use Keynes’ early discussion of these issues and his proposals for policies to ensure financial stability as a basis for full employment policies to argue that they still provide a basis for policies to support full employment both domestically and at the global level. His proposals for reform of the international financial system are also discussed as a background for a reform of the international financial architecture that has as its objectives increased financial stability and support of policies to establish full employment.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Her ne kadar Keynes’in Genel Teori’si dıs ticaret ve sermaye hareketleri üzerine tartısmaları içermiyorsa da, Keynes’in Genel Teori öncesindeki yazılarının hemen tümünde uygun döviz kuru, dıs rekabetin ulusal ekonomi üzerindeki etkileri ve uluslararası yatırımların rolü ele alınmıstır. Keynes’in bu katkıları, nihai asamada Bretton Woods Sistemi’ni yaratacak olan yeni uluslararası finansal yapı üzerindeki önerilerinin temelini olusturmustur. Bu yazıda Keynes’in anılan konular üzerindeki ilk tartısmalarından ve tam istihdam politikalarına dayanak olmak üzere finansal istikrarı sağlama amaçlı politika önerilerinden yararlanılarak, söz konusu önerilerin günümüzde hem ulusal, hem de küresel düzeyde tam istihdamı destekleme amaçlı politikalara temel olusturabileceği ileri sürülmektedir. Keynes’in uluslararası mali yapıda reform konularındaki önerileri de finansal istikrar ile tam istihdam sağlama politikalarını destekleyen yeni bir uluslararası finansal yapının arka planı olarak tartısılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :