Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi yükü ve yapısı ile iktisadi büyüme arasındaki dinamik etkileşimler üzerine uygulamalı bir analiz

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1968-2006 dönemi için vergi karmasının (dolaylı vergi hasılatı/dolaysız vergi hasılatı) ve vergi yükünün iktisadi büyüme ile olan dinamik ilişkilerini test etmektir. Eşbütünleşme sonuçları, gerek vergi yükü, gerekse de vergi karmasının reel GSMH ile uzun dönem ilişkisini doğrulamıştır. Kısa dönemde iktisadi büyüme, vergi karmasının Granger anlamda nedenseli iken, uzun dönemde iktisadi büyüme ve vergi karması, vergi yükünün Grangernedenseli, aynı şekilde vergi karması ve vergi yükü de iktisadi büyümenin Granger anlamda nedenselidir. Diğer yandan, etki-tepki analizi sonuçları, vergi karmasındaki dışsal bir şokun iktisadi büyüme üzerinde bir artışa neden olduğunu; vergi yükündeki dışsal bir şokun ise durağan bir etki yarattığını göstermektedir. Bu sonuçlar, vergi hasılatı kompozisyonunda ilgili dönemde gerçekleşen dönüşümün iktisadi büyüme üzerindeki olumlu etkisini vurgulamaktadır.

Özet İngilizce :

Thisstudyattemptsto test thedynamicinteractionsbetweentax mix (theratio of indirecttaxrevenuetodirecttaxrevenue), taxburdenandtheeconomicgrowth in Turkisheconomyfor 1968-2006 period. Thecointegrationresultsconfirmthedynamiclong-runrelationshipbetweenthegrowth rate of real GNP andtaxburden as well as tax mix. It has beenstatedthat in theshortrun, economicgrowth is theGrangercausal of thetax mix. Inthelongrun, economicgrowthandthetax mix aretheGrangercausals of thetaxburdenwhiletax mix andtaxburdenareGrangercausals of theeconomicgrowth. On theotherhand, theresults of impulse-responseanalysissuggestthat an externalshock in thetax mix causes a sharpincrease in theeconomicgrowthwhile an externalshock in thetaxburdengenerates a stationaryeffect. Theseresultsimplythepositiveeffect of thetransformation in thetaxrevenuecomposition on theeconomicgrowthduringtheinvolvedperiod in TurkishEconomy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :