Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin rekabetçi avantajı: stratejik yönetim perspektiflerinden bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının niteliğine ilişkin öne çıkan hususları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu perspektifin Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü konusunda ortaya koyduğu bazı açılımlara da dikkat çekilmektedir.

Özet İngilizce :

Different aspects of the concept of international competitiveness have attracted the attention of many scholars from a variety of disciplines. A considerable increase has been observed in the management literature with regard to the interest in the subject as well, especially since the early 1990s. This article first summarizes the historical evolution and the current competitive structure of the Turkish economy. Next, some of the key issues regarding this competitive structure as well as the nature of competitive advantages of Turkish industries are discussed in light of the recent debates in the strategy and international business literatures. This perspective is then used to highlight the implications of the analysis provided for Turkey’s international competitiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :