Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye özel sektör imalât sanayinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada özel sektör imalât sanayiinin 1990-2000 dönemi performans düzeyi ölçülmektedir. Performans ölçümünde, illerin sektörel bazda teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliği ve bileşenlerindeki değişmelerin ölçümü esas alınmıştır. Teknik etkinliği ve toplam faktör verimliliğindeki değişmeleri ölçmede veri zarflama analizi-Malmquist verimlilik endeksi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek performansa sahip alt sektör kağıt ve kağıt ürünleri sanayii ve an az etkin sektör taş ve toprağa dayalı sanayiidir. En etkin olan sektörün yıllık ortalama teknik etkinlik düzeyi 0.937 ve en az etkin sektörün yıllık ortalama teknik etkinlik düzeyi 0.694’tür. Etkinlik düzeyi ve toplam faktör verimliliğindeki değişme endekslerine göre en yüksek performanslı illerin Marmara Bölgesi’nde yer aldıkları ve en düşük performanslı illerin Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde yer aldıkları görülmektedir.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to measure technical efficiency and productivity change in the private manufacturing industry in Turkey at the provincial level and to make a performance comparison among the manufacturing sub-sectors and among provinces based on panel data for the period 1990-2000. This study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist total factor productivity index methods to measure technical efficiency and the growth of total factor productivity and its components. The findings of the study show that the most efficient manufacturing sub-sector is the paper and paper products sector (0.936) while the least efficient sub-sector is the manufacture of non-metallic mineral products, except petroleum and coal products (0.694). According to the whole performance indices, the best performing provinces are located in the Marmara region while the worse performing provinces are located in the Aegean and Central Anatolia regions of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :