Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 34 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye-ab ilişkileri: bir oyun kuramı yaklaşımı

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü1, Dış Ticaret Müsteşarlığı2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

40 yılı aşan geçmişiyle Türkiye-AB ilişkileri, 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni ve önemli bir sürece girmiştir. Türkiye açısından zorlu geçmesi muhtemel olan bu süreçte; Türkiye’nin çabası, AB entegrasyonunun gelecekte alacağı şekil, tarafların müzakere güçleri ve AB’deki siyasi aktörlerin Türkiye’ye yaklaşımı gibi faktörlerin belirleyici rol oynayacağı beklenmektedir. Oyun Kuramının Türkiye-AB ilişkilerinin incelenmesinde verimli şekilde kullanılabilecek bir analiz yöntemi olduğu, konunun ilk bakışta görülemeyen yönlerinin farkedilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, en genel hatlarıyla Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Oyun Kuramı kullanılarak incelenmesi ve bu tip bir analizin bizi ne tür saptamalara ve olası politika önerilerine yönlendirebileceğinin görülmesidir. Bu çerçevede, iki aşamalı, dinamik, dayanışmacı olmayan, tam fakat kusurlu bilgili bir oyun modeli oluşturulmuş ve “alt-oyun kusursuz Nash Dengesi” ve “kusursuz Bayes-Nash Dengesi” bulunmuştur. Bu tür bir modelleme hem karşılıklı kararların eşanlı olmaktan çok sıralı karakterini yansıtmakta, hem de Türkiye’nin AB’den gördüğü tavrın niyetinden zaman zaman emin olamaması ihtimalini içermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkey-EU relations, which have more than 40 years past, have entered a new and an important phase since the beginning of accession negotiations on October 3, 2005. The process will be difficult from the point of view of Turkey. Negotiation power of the parties, the future of EU integration, and the attitudes of political actors in the EU towards Turkey are expected to play a decisive role. Game theory is thought to be an analysis methodology that can be used effectively in examining the Turkey-EU relationships and expected to help noticing the aspects that cannot be identified at the first sight. The purpose of to examine this study is Turkey-EU relationship at a general level in a game theoretical framework. A non-cooperative dynamic game of complete but imperfect information model was established and Subgame Perfect Nash Equilibrium and Perfect Bayesian Nash Equilibrium of the game were found. This approach both reflects the dynamic characteristic of the decisions (rather than being simultaneous) and includes the possibility that under some circumstances Turkey may not be sure about the intent of the EU on Turkey’s membership.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :