Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The determinants of earning differentials in ankara and istanbul

Yazar kurumları :
Maastricht Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1, Viale Del Ciclismo 12, Rome3
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, an attempt is made to compare and contrast the determinants of earnings differentials in Ankara and İstanbul. The determinants of earnings differentials are first examined with semi-logarithmic single equation models based on the basic human capital approach. Secondly, extended models are formed in which all the variables are expressed as dummy variables. In general, the average per hour earnings in İstanbul is higher than in Ankara. It is found that age, gender, education, job status and marital status have significant effects on the explanatory power of the model, whereas the impact of occupation is only modest.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Ankara ve İstanbul’da kazanç eşitsizliklerini belirleyen etmenlerin saptanması ve bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ankara ve İstanbul’da kazanç eşitsizlikleri, önce temel insan sermayesi modeli çerçevesinde yarı-logaritmik tek denklemli modellerle incelenmiştir. Daha sonra diğer değişkenler de eklenerek, tüm değişkenlerin kukla değişken olarak ifade edildiği, genişletilmiş modeller oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında, İstanbul’da saat başına ortalama kazancın, bütün eğitim seviyelerinde, meslek gruplarında, kadınlarda ve erkeklerde, Ankara’daki saat başına ortalama kazançtan daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaş, eğitim, cinsiyet, iş statüsü ve medenî durum değişkenleri modelin açıklama gücüne önemli katkı sağlarken, meslek değişkeninin modelin açıklama gücü üzerinde ancak sınırlı etkisi olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :