Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 39 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998- 2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH'nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle yüksek tahmin ettiği görülmektedir. Bir muhasebe yöntemi kullanılarak reel GSYG'nin yıllık büyüme oranı reel GSYH büyümesi, dış ticaret dengesi ve dış ticaret hadleri etkisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. GSYH güncelleme çalışmaları kapsamında 1987 ve 1998 bazlı GSYH serileri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak 1987 bazlı verilerin yayımlandığı 1987-2006 dönemi için reel gelir hesaplamaları tekrar edilmiş ve her iki serinin yayımlandığı 1998-2006 dönemi için sonuçlar karşılaştırılmıştır. 1998 bazlı GSYH serisinin ima ettiği milli geliri, 1987 bazlı seriye göre daha iyi tahmin ettiği gösterilmiştir.

Özet İngilizce :

This study analyzes the effects of terms of trade fluctuations on real income for Turkey. Gross Domestic Income (GDI), opposed to Gross Domestic Product (GDP), takes into account the changes in purchasing power of countries due to the changes in terms of trade. In the period of 1998-2010, real GDP and real GDI grow at close rates while terms of trade declines. Hence, real GDP overestimates domestic income due to deterioration in terms of trade. Using an accounting framework, annual growth rate of real GDI is disaggregated into three factors: real GDP growth, trade balance and terms of trade. Differences between 1987 and 1998 based GDP series are taken into account to capture the effect of official GDP revisions. Real income calculations are repeated using 1987 based series between 1987 and 2006 and the results are compared with the findings of the 1998-2006 era. Our results suggest that 1998 based series estimates corresponding real income better than 1987 based series does.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :