Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 32 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Human capital and productivity growth: a comperative analysis of turkey

Yazar kurumları :
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu1, Devlet Planlama Teşkilatı2, Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği3
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

This paper analyzes the role of human capital in productivity growth for a panel of around 50 countries from different levels of development, including Turkey. We particularly focus on the relevance of different quantitative measures of human capital in explaining productivity growth and a detailed examination of the case of the Turkish economy. The analysis covers the period 1981-2002 and the average years of education of the labor force and schooling rates for different education levels are proxy variables used for human capital. The initial year productivity level, physical investment, foreign direct investment, export intensity and the share of agricultural employment in total employment are other productivity growth explanatory variables considered in the study. Confirming the majority of other relevant studies, this study finds a positive contribution from human capital to productivity growth for the whole sample of countries considered. However, we find that this relation is not valid for the Turkish economy. Beside the quality dimension of human capital, the low level of human capital accumulation and lack of adequate environment conducive for both ordinary production and technological activities are regarded as possible explanations for this finding.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalısmada, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu farklı gelismislik düzeylerine sahip 50 dolayındaki ülkede beseri sermayenin verimlilik artısındaki rolü incelenmektedir. Çalısmada verimlilik artısını açıklamada beseri sermayenin farklı nicel ölçütlerinin geçerliliği üzerine odaklanılmakta ve Türkiye ekonomisi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Çalısma 1981-2002 dönemini kapsamakta ve isgücünün ortalama eğitim yılı ile çesitli kademelerdeki okullasma oranları beseri sermayenin temsili değiskenleri olarak kullanılmaktadır. Baslangıç yılı verimlilik düzeyi, fiziki yatırımlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ihracat oranı ve tarımsal istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı verimlilik artısını açıklamada kullanılan diğer değiskenlerdir. Çalısma, konuyla ilgili çalısmaların çoğunluğunun bulgularını teyit ederek, incelenen ülke grubunun bütününde beseri sermayenin verimlilik artısını olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinde ise bu iliskinin geçerli olmadığı sonucuna varılmaktadır. Beseri sermayenin niteliği yanında, beseri sermaye birikimi düzeyinin düsüklüğü ile üretim ve teknolojik faaliyetleri özendirici ortamdaki yetersizlikler bu bulgunun muhtemel nedenleri olarak ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :