Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Government expenditures and economic growth in developing countries: evidence from a panel data analysis

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
222
DOI :
Özet Türkçe :

This paper re-estimates the two-sector growth model of Ram (1986), “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data”, American Economic Review, 7(1), 191- 203, by employing panel data techniques and using a more recent data set for thirtyfour developing countries. The estimation results confirm the cross-sectional findings of Ram: Government size is positively associated with the economic growth and economic performance of developing countries. The total effect of government size on economic growth is positive and quite large. In addition, the marginal externality effect of government size on non-government output is positive. Another finding of the study is that the country effects estimated for the models of Ram are positive for most of the Asian countries in the sample and negative for most of the Latin American and African countries.

Özet İngilizce :

Bu çalışma panel veri seti tekniklerini kullanarak 34 gelişmekte olan ülke için daha yeni verilerle Ram’in (1986), “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data”, American Economic Review, 7(1), 191-203, iki sektörlü büyüme modelini yeniden tahmin etmektedir. Tahmin sonuçları Ram’in yatay kesit analizi bulgularını doğrulamaktadır: Devlet büyüklüğü ile gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Ekonomik büyüme üzerinde devlet büyüklüğünün toplam etkisi pozitif ve oldukça büyüktür. Ayrıca, devlet büyüklüğünün devlet dışı sektörün çıktısı üzerinde yarattığı marjinal dışsallık etkisi yine pozitiftir. Çalışmanın bir diğer bulgusu ise, Ram’in modelleri için tahmin edilen ülke etkilerinin, Asya ülkelerinin çoğu için pozitif, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin çoğu için ise negatif olduğudur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :