Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 32 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Exchange rate uncertainty in turkey and its impact on export volume

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

This paper investigates the impact of real exchange rate volatility on Turkey’s exports to its most important trading partners using quarterly data for the period 1982 to 2001. Cointegration and error correction modeling approaches are applied, and estimates of the cointegrating relations are obtained using Johansen’s multivariate procedure. Estimates of the short-run dynamics are obtained through the error correction technique. Our results indicate that exchange rate volatility has a significant positive effect on export volume in the long run. This result may indicate that firms operating in a small economy, like Turkey, have little option for dealing with increased exchange rate risk.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarına yaptığı ihracat üzerinde reel döviz kuru oynaklığının etkisini 1982-2001 dönemine ait çeyreklik veriler kullanarak incelemektedir. Eşbütünleşme ve hata düzeltme modellemesi yaklaşımları uygulanmıştır. Eşbütünleşen (eşbütünleşik) ilişkiler Johansen’in çok değişkenli yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Kısa dönemli dinamikler hata düzeltme tekniklerinden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Bulgularımız, döviz kuru oynaklığının ihracat hacmi üzerinde uzun dönemde anlamlı pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Türkiye gibi küçük bir ekonomide faaliyet gösteren firmaların artan döviz kuru riskiyle baş etmek için fazla seçeneğinin olmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :