Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Estimation and inference in inventory models with integrated technology shocks

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü1, Detroit Wayne Devlet Üniversitesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
253
DOI :
Özet Türkçe :

This paper shows that the presence of integrated technology shocks will prevent input prices and sales from being cointegrated with inventories. It is further shown that the commonly used cointegration tests are not applicable to the inventory equation arising from a dynamic linear-quadratic (LQ) model, because of the long run endogeneity of the regressors and the moving-average error term. The paper examines suitable estimation methods for the LQ inventory model in the presence of endogenous regressors and moving-average errors. Using appropriate estimation methods, cointegration is found among inventories, material prices, and sales for two-digit sectoral data, thus, providing evidence against the presence of integrated technology shocks. The results also indicate that the implausible parameter estimates obtained by previous researchers are the result of inappropriate estimation methods and ignored structural changes.

Özet İngilizce :

Bu çalışma bütünleşmiş teknoloji şoklarının girdi fiyatları ve satışların, stoklar ile bir eş-bütünleşmeye sahip olmasını engelleyeceğini göstermektedir. Çalışma ayrıca yaygın olarak kullanılan eş-bütünleşme tahmin yöntemlerinin dinamik doğrusal-karesel bir modelden ortaya çıkan stok denklemine içsel regresyon değişkenleri ve hareketli-ortalama hata teriminin varlığı nedeniyle uygulanamayacağını göstermiştir. Çalışma içsel regresyon değişkenlerinin ve hareketli ortalama hata teriminin varlığı durumunda kullanılabilecek uygun tahmin yöntemlerini incelemektedir. Uygun tahmin yöntemlerini kullanarak, iki basamaklı sınıflama seviyesindeki sektörel veriler için stoklar, ham madde fiyatları ve satışlar arasında eş-bütünleşme olduğu bulunmuştur. Böylece, bütünleşmiş teknoloji şoklarının varlığını desteklemeyen kanıtlar elde edilmiştir. Çalışma daha önceki araştırmacılar tarafından elde edilen ve teori ile uyuşmayan katsayı tahminlerinin uygun olmayan tahmin yöntemlerinden ve dikkate alınmayan yapısal değişikliklerden kaynaklandığını da göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :