Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 39 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye'de 1980 sonrası sanayi politikalarında yapısal dönüşüm gerçekleştirilememiş, emek, kaynak yoğun imalat sanayiinde bilime dayalı, farklılaştırılmış üretime geçilememiş, sanayi dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu yapı sonucunda 2000'li yıllarda dış ticaret açığı büyümüş, cari açık sürdürülebilir büyüme karşısında sorun olarak ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yarı sanayileşmiş yapıdan çıkılarak sağlam ve rekabet gücüne dayalı bir piyasa ekonomisi yaratmak için, planlı seçici sanayi ile özellikle yatırım politikaları izlenmeli, uygun finansman politikaları oluşturulmalı, yatırımlarda ileri teknoloji içeren bilime dayalı sektörler teşvik edilmeli, stratejik sektörler korunmalı, yatırım ve üretim süreçleri merkezi otorite tarafından eşgüdümle yönlendirilmelidir. Yeni sanayileşmiş Güneydoğu Asya ülkeleri ile batılı sanayileşmiş ülkeler de geçmişlerinde bu yöntemleri uygulamışlardır.

Özet İngilizce :

Purpose of the study is to examine development of Turkish industrial policies particulary of manufacturing industry, as well as structure of foreign trade and exports in the post 1980 period and bring up policy advice by cross country comparisons in this framework. The opponent structuralist view against neoliberalism maintains that there is no perfectly competitive structure at all times and that government intervention is necessary in the markets. Industrial structural transformation has not been realized in Turkey in the post-1980 period, the labor and resource intensive manufacturing industry has not reverted to scientifically oriented, differentiated production process where the indusrtrial sector has become foreing dependant. This structure has resulted in increased foreign trade deficits in 2000's and current account deficit emerging as the major problem vis a vis sustainable growth. In the coming terms, planned, selective industrial and especially investment policies should be undertaken together with appropriate finance policies, investment in high technological, scientifically oriented sectors should be promoted, strategic sectors should be shielded,, investment and production processes should be coordinated by the central authority for Turkey to break out of semi-industrialized structure and create a solid and competitive market economy. Newly industrialized Southeast Asian and western industrialized countries have also applied similar policies in the past.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :