Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 37 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi: iş tatmininin aracılık rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatmininin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde, iş tatmininin örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu; ancak örgütsel adalet algısının bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinde aracılık rolü oynamadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Organizational justice perception is an important factor that affects the employees' organizational citizenship behavior. In recent study, whether job satisfaction has a mediating role in the relation between those two variables is investigated. The findings indicate that while job satisfaction has a mediating role in the relation between organizational justice and organizational citizenship behaviors toward organization; it has no mediating role in the relation between organizational justice and organizational citizenship behaviors toward individuals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :