Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A cross-section analysis of local public spending in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

This paper examines a model of demand for local government-provided goods, and applies this to municipal spending in Turkey. Two sets of variables are tested: the socioeconomic characteristics of the localities, and the political variables. The results are generally in line with the previous findings for a set of socio-economic variables, however none of the political variables seem to have explanatory power, probably because of the high dependence of local governments on the central government and hence the lack of local accountability. We argue that the present system motivates local politicians to prefer relying on the central government rather than the local revenue sources as a way of avoiding the tax-related political risks. Thus, a serious local tax reform could be a crossroad to create local-political accountability.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türkiye’de belediyelerce yapılan harcamaları bir yerel kamu malları modeli çerçevesinde incelemektedir. Temel olarak iki değişken kümesi sınanmıştır: yerel sosyoekonomik özellikler ve siyasal değişkenler. Sosyoekonomik değişkenlerle ilgili sonuçlar genel olarak daha önceki çalışmaları destekleyici nitelikte olduğu halde yerelsiyasal değişkenlerden elde edilen sonuçlar çok anlamlı görünmemektedir. Bunun muhtemel bir nedeni yerel yönetimlerin büyük ölçüde merkezî yönetime bağlı olması ve bu yüzden yerel-siyasal sorumluluğun yeterli düzeyde olmamasıdır. Mevcut durum yerel politikacıları siyasal olarak riskli olan yerel vergi gibi öz kaynaklarına yönelmek yerine merkezî yönetime daha bağımlı olmaya yöneltmektedir. Dolayısıyla ciddî bir yerel vergi reformunun, yerel-siyasal sorumluluğu sağlamada önemli bir aşama olacağı düşünülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :