Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Self- efficacy in efl: differences among proficiency groups and relationship with success

Yazar kurumları :
Gaziantep University, Faculty of Arts and Sciences1, Gaziantep University, Higher School of Foreign Languages2
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

This study intended to investigate the self-efficacy of EFL students enrolled at Gaziantep University‟s School of Foreign Languages (GUSFL). More specifically, the aim was to explore EFL self-efficacy level of the students in relation to their academic success in English. In addition, demographic variables such as students‟ age and gender were studied in relation to their self-efficacy. This study was conducted in the spring semester of 2007-2008 academic years. One hundred seventy five preparatory students at GUSFL (60 females and 115 males) participated in the study with the mean age of 19.7. The data were collected through the English as a Foreign Language Self-Efficacy Questionnaire (EFL-SEQ). The analysis of the EFL self-efficacy survey revealed that EFL learners at GUSFL had high sense of self-efficacy in language learning tasks. Therefore, self-efficacy was disclosed to be an influential aspect in students‟ success in English language learning.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) öğrencilerinin Ġngilizce öğrenimine yönelik yetkinlik beklentilerinin belirlenmesidir. Daha ayrıntılı olarak, öğrencilerin kişisel yetkinlik beklenti düzeyleri ve bunların YDYO‟daki Ġngilizce öğrenimindeki başarıya etkisi araştırılmıştır. Buna ek olarak, yaş ve cinsiyet gibi demografik değişkenler Ġngilizce öğrenimi yetkinlik beklentisi ile ilişkili olarak incelenmiştir. Bu çalışma, 2007-2008 öğretim yılı sonunda Gaziantep Üniversitesi YDYO‟da Ġngilizce Hazırlık eğitimi alan; yaş ortalamaları 19.7 yıl olan toplam 175 öğrenci (60 kız, 115 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla Yabancı Dil Olarak Ġngilizce Yetkinik Beklentisi Ölçeği (Mills‟den uyarlanmıştır (2006)) ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda GÜ YDYO öğrencilerinin Ġngilizce öğrenimine yönelik kişisel yetkinlik beklenti düzeylerinin yüksek olduğu ve öğrencilerin Ġngilizce seviye gurupları arasında farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, kişisel yetkinlik beklentisi ile sene sonu başarı arasında olumlu bir ilişki olduğundan dil öğreniminde önemli bir etken olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :