Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Negotiating communicative style, situational context and tt models in advanced l2 cultural mediation pedagogy: a case study from the italian–english translation

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Università di ‘Tor Vergata’1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

L2 translation is increasingly viewed as a legitimate and consolidated area of research within Translation Studies. In this paper, the feasibility of training L2 translators as cultural mediators is examined. The analysis is presented in the form of a case study of advanced L2 students translating from Italian into English. This sample was assessed primarily in terms of cultural mediation. Given this emphasis, the source text (ST) was taken from the domain of cultural information for the general public. The principal assessment criterion was the source language (SL) conventional metaphor "percorso", a pervasive JOURNEY metaphor, widely used in that domain. This trope was chosen because it combines significant source culture (SC) attitudes to communicative style and expresses values attributed to official culture itself. The paper analyses how students responded to the challenge of negotiating between SC values, situational context, possible target language (TL) models and legitimate target text (TT) reader expectations. The sample is then assessed referring to Bennett's (1993) Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Significantly different levels of cultural competence emerged, and these accounted for important differences in the effectiveness of the translations. On the basis of this preliminary case study, a tentative model of advanced L2 cultural mediators is proposed.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Çeviri Çalışmalarında, ikinci dilde çeviri giderek daha fazla geçerli ve kapsamlı bir araştırma alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, ikinci dil çevirmenlerinin kültürel arabulucu olarak eğitilmesinin mümkün olup olmadığı incelenmektedir. Analiz, İtalyanca'dan İngilizce'ye çeviri yapan ileri seviye ikinci dilde çeviri öğrencilerine dair bir durum çalışması şeklinde sunulmaktadır. Bu örneklem, ilk olarak kültürel arabuluculuk anlamında değerlendirilmiştir. Kaynak metin, genel halka yönelik kültürel bilgi alanından alınmıştır. Başlıca değerlendirme ölçütü, bu alanda sıkça kullanılan, kaynak dile ait alışılagelmiş "percorso" mecazı ve yaygın olarak kullanılan YOLCULUK mecazıdır. Bu mecaz, iletişimsel biçeme dair kaynak kültür tutumlarını biraraya getirdiği ve ait olduğu resmi kültüre ait değerleri ifade ettiği için seçilmiştir. Bu çalışma, öğrencilerin farklı kaynak kültür değerlerini bağdaştırma, durumsal bağlam, hedef dil modelleri ve geçerli hedef metin okuyucu beklentilerine dair zorluklara karşı nasıl davranış sergilediğini analiz etmektedir. Örneklem, ayrıca Bennett'in (1993) Kültürlerarası Duyarlılığın Gelişimsel Modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Önemli ölçüde farklılık gösteren seviyelerde kültürel yeterlik ortaya çıkmıştır ve bu da çevirilerin yeterliğindeki mühim farklılıkları ortaya koymaktadır. Başlangıç niteliğindeki bu durum çalışmasına dayanarak, ileri seviyede ikinci dilde kültürel aracılara dair taslak niteliğinde bir model önerilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :