Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2012 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Children s developing awareness of the complex meanings of the sleep verbs

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bar-Ilan University1
Görüntülenme :
270
DOI :
Özet Türkçe :

This study aimed at examining the semantic acquisition of two sets of converse verbs associated with 'sleep': sleep-get up, fall asleep-wake up by Hebrew speaking children aged 2-12. It was hypothesized that the order of acquisition is as above, determined by the semantic features of markedness and positivity, and that the child has to be at an advanced stage of cognitive development in order to be able to fully understand the semantic features of these verbs. The results showed that the order of acquisition is different from the one predicted, since wake up (which is "negative") is evidently acquired before fall asleep (a "positive" action). Hence positivity does not play as great a role in the order of acquisition of those verbs as predicted. Instead, the frequency of the verb was found to have a larger role in acquisition. The order of acquisition of the various semantic features of the 'sleep' verbs was postulated as well, and explained by some semantic theories. The study revealed interesting findings about children's understanding of different concepts. It was found that young children do not understand the difference between ability and permission, place an important role on functionality, and do not fully understand sleep's essentiality to life. It was also shown that correct answers do not always reflect understanding, and that children tend to answer yes/no questions positively, even if they do not know the answer. Children's experience in life and their intellectual-cognitive maturity determine the rate of their acquisition of complex features. This conclusion, demonstrated by the feature acquisition of the 'sleep' verbs, coincides with the other hypothesis of the study.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, 'uyku' ile alakalı iki takım zıt fiillerin 2-12 yaşlarındaki İbranice konuşan çocuklar tarafından anlamsal edinimini incelemektedir: uyumak-kalkmak, uykuya dalmak-uyanmak. Belirtisellik ve olumluluk anlamsal özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilen edinim sırasının yukarıdaki gibi olduğu ve çocuğun bu fiillerin anlamsal özelliklerini tam olarak anlayabilmesi için ileri seviyede bir bilişsel gelişim düzeyinde olması gerektiği varsayılmaktadır. Sonuçlar edinim sırasının öngörülenden farklı olduğunu göstermektedir, çünkü uyanmak (olumsuz bir anlama sahip) uykuya dalmak'tan (olumlu bir hareket) açık bir şekilde daha önce edinilmektedir. Bu yüzden, olumluluk bu fiillerin edinim sırasında öngörüldüğü gibi önemli bir rol oynamamaktadır. Onun yerine, fiilin sırasının edinimde daha önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. 'Uyku' fiillerinin çeşitli anlamsal özelliklerinin edinim sırası doğru varsayılmıştır ve bu anlamsal teorilerle açıklanmıştır. Bu çalışma çocukların farklı kavramları anlamaları konusunda ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Küçük çocukların yetenek ve izin arasındaki farkı anlamadıkları, ki bu durum işlevselliğin önemli rolüne işaret etmektedir, ve uykunun hayat için zorunluluğunu tam olarak kavramadıkları bulunmuştur. Benzer şekilde, doğru cevapların her zaman anlamayı yansıtmadığı ve cevapları bilmeseler bile çocukların evet/hayır sorularını olumlu cevaplama eğiliminde oldukları gösterilmektedir. Çocukların hayattaki tecrübeleri ve onların entelektüel-bilişsel olgunlukları onların karışık özellikleri edinim oranlarını belirlemektedir. 'Uyku' fiillerinin edinimi vasıtası ile kanıtlanan bu sonuç bu çalışmanın diğer varsayımıyla örtüşmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :