Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A functional analysis of english humanities and biochemistry writing with respect to teaching university composition

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Purdue University, USA1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

This paper uses Systemic Functional Linguistics to examine how writing differs in both English departments and Biochemistry departments in realizat ion at the lexico-grammatical level; and thus, how the differing writing modes are not merely realizations of differences at the lexical level, but the grammar of the texts is affected by the different world perspectives reflected by each discipline. By analyzing the lexico -grammat ical realizations in texts produced by professionals in both the English and Biochemistry disciplines, through analyzing basic writing handbooks which are required reading for many introductory writ ing students, and through analysis of a survey given to full-t ime university composition professors. This study examines not only how the two disciplines write differently, but more importantly, the implications of current strategies of teaching basic writ ing composition for academic purposes.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, İngilizce ve Biyokimya bölü mleri arasında, sözcük-dilbilgisinin uygulanması açısından yazmada ne denli farklılıklar o lduğunu belirlemek için dizgesel işlevsel dilbilim kullanılmıştır. Ya zımda farklılıklar kelime seviyesinde ortaya çıkmama kta, ancak bu iki ayrı disiplinin değişik bakış açılarının oluşturduğu farklı dünya görüşleri dilbilgisi seviyesinde etkili olma ktadır . İngilizce ve Biyokimya a lanla rında çalışanların ya zdığı met inlerdeki kelime-dilbilgisi kullanımı analiz edilmiştir. Bu analiz, ilgili bölümlerde birçok öğrencinin temel seviye yazı derslerinde okuduğu kitaplar incelenerek ve üniversitede tam zaman lı ya zma becerisi dersi veren öğretim görevlilerine anket uygulanarak yapılmıştır. Bu ça lış ma, sadece iki farklı bölü mde ya zmanın nasıl farklılık gösterdiğini belirt me kle ka lmayıp daha da ön emlisi, teme l seviyede akademik amaç lı ko mpozisyon yazmaya dair günümüz öğretim stratejileriyle ilgili bulgula rı da incelemektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :