Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing’in kişisel ve örgütsel etkileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
İller Bankası Genel Md. AB ve Dış İl. Md.1, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, uygulama alanına giren işletme çalışanlarındaki çalışma stresi ve iş performansı ile mobbing (Psikolojik Yıldırma) uygulamaları arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularında, işletme çalışanlarının genel olarak psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalmadıkları görülmüştür. Çalışanların iş stresi ve iş performanslarının psikolojik yıldırma ile aralarında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, to determine the relationship between job stresses, job performance and Mobbing enforcement in the related institution. It is observed that according to findings of the research, generally; the employees of organizations were not exposed to Mobbing. It can be said that the attitude of the employees concerning with Mobbing perception has meaningful relationship with job stress and job performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :