Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Jenerik reklam üzerine kavramsal bir çalışma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Tutundurma araçlarından biri olan reklamın önemi günden güne artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak, reklamcılık tarihinde yeni reklam anlayışları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bu yeni reklam anlayışlardan biri olan jenerik reklam, çeşitli yönleri ile ele alınarak kavramsal açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The importance of advertisement as one of the promotion instruments has been increasing day by day. In accordance with this increase, new advertisement approaches are emerging in the history of advertising. In this study, generic advertising as one of these new advertisement approaches has been evaluated from a conceptual perspective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :