Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işe devamsızlığın nedenleri, sonuçları ve örgütler için önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Savunma Bakanlığı1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

İşe devamsızlık kavramını araştırmak, hem kuramsal hem de pratik nedenlerle önemlidir. Kuramsal açıdan işe devamsızlık, işgörenin kendini işinden uzaklaştırmanın yaygın bir yoludur. Pratik açıdan bakıldığında işe devamsızlık, işletmelere sadece üretim ve verimlilik açısından değil, örgütteki diğer çalışanlarla olan ilişkiler açısından olumsuz etkileri ve maliyeti olan bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, işe devamsızlık davranışıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve işe devamsızlığa neden olan unsurlar ile işe devamsızlığın sonuçlarını ortaya koymaktır. Daha sonra, geçmiş çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, işe devamsızlığı önlemek için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

It is important to study the concept of absenteeism because of both theoretical and practical reasons. From a theoretical perspective, absenteeism represents a common way in which employees may withdraw from their jobs. From a practical perspective, absenteeism is a problem with costly and pervasive implications, not only for effective functioning and productivity, but also for relationships among people within the organization. The aim of the present study is to review the absenteeism literature then to highlight the predictors and consequences of absenteeism. Afterwards, based on the empirical absenteeism literature, several ways are suggested for organizations prevent employee absenteeism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :