Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekoloji – anarşi ekseninde bookchin

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Her türlü otoriteye karşı olan ve bu otoritelerin insanın kendi potansiyelini kullanması önünde engel olarak nitelendiren anarşizm; insanların kendi kendilerini yönetme arzusu içinde bulundukları yerlerde şekillenmeye başlamış bir felsefedir. Ondokuzuncu yüzyıl itibariyle anarşist teori ve hareketleri gelişme göstermiş, Godwin, Max Stiner, P.J. Proudhon, Bakunin, Kropotkin'in çalışmaları sayesinde sistemli bir toplumsal felsefe haline gelmiştir. Anarşist teorinin temel kabulleri ekoloji alanında da etkili olmuş ve Murry Bookchin anarşizm ile ekoloji arasında önemli bağlantılar kurmuştur. Bu çalışmada da anarşizm kavramı, anarşizmin öncüleri ifade edildikten sonra anarşizm paralelinde oluşturulan ekoanarşizmin genel felsefesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra yeşil politik kuramın öncüsü sayılan Bookchin'in görüşleri ifade edilecektir.

Özet İngilizce :

Anarchism, opposing to all authorities and characterizes these authorities as obstacle in front of using own potential of human beings; is a philosophy acquiring shape at the places where people are willing to govern themselves. As of nineteenth century, anarchist theories and movements showed development and has become a systematic social philosophy by means of the studies of Godwin, Max Stiner, P.J. Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Basic acceptations of Anarchist theory have had effects in ecology and Murry Bookchin set important links between anarchism and ecology. In this study as well, following conveying the concept of anarchism and its pioneers, we will emphasize general philosophy of echo anarchism developed in parallel of anarchism. After that, opinions of Bookchin who is deemed as the Pioneer of green politics theory will be conveyed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :