Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünyadaki ve türkiye’deki krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve ekonomik kalkınmaya etkisi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Kriz, sosyal bilimciler tarafından çoğu kez; "birden bire meydana gelen kötüye gidiş yönündeki gelişme", "büyük sıkıntı" ve "bunalım" gibi kelimelerle eş anlamda kullanılmaktadır. Oysaki kriz; önceden bilinmeyen, hesaba alınmayan, ya da öngörülmeyen bazı gelişmelerin, makro düzeyde devlet, mikro düzeyde ise firmaları dolayısıyla girişimcileri ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. Devlet, firmalar ve halk açısından bakıldığında krizin, enflasyonun ekonomik bir sorun olduğu görülür. Ancak hiperenflasyon olayında ülkede mal ve hizmet fiyatlarının beklenmedik bir anda ve aniden çok yüksek düzeyde hızla artış kaydetmesi halinde krizden bahsedilir. Mesela günümüz Türkiye ekonomisinde finansal krizlerle ilgili iki tür göstergeden bahsedebilir. Bunlar ülke koşullarında yatırım riskinin arttığını gösteren ve bu nedenle finansal bir krizin doğacağı konusundaki beklentileri besleyen ön göstergeler ile yaşanan krizin boyutları hakkında bilgi veren temel göstergelerdir. Özellikle bu finansal kriz göstergelerinin en başında, ülkede döviz piyasasındaki reel kurun aşırı düzeyde değerlenmesi gelmektedir. Önemli diğer bir krizde, bankacılık sektöründe ortaya çıkan döviz krizleridir. Bunlar daha ziyade bankaların bilançolarının kötüleşmesinden. Finansal krizin bu gün ulaştığı görünüm, piyasalara duyulan güvensizlik ortamından kaynaklanan ihtiyat güdüsüne dayanmaktadır. Likidite talebinin ulaştığı yaygınlık, bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Bu çalışmanın amacı; krizin Türkiye ekonomisinin genelinde yarattı küçülmeye özel kesiminde uyması gerektiğini; bunun da, işsizliğin artması, ücretlerin ve maliyetlerin azaltılmasına, üretimin giderek düşmesine neden olduğunu göstermektedir. Krizin Türkiye ekonomisine yansımasının boyutlarının hafifletilmesi, reel kesimin bu gerçeği önceden kabullenip kendiliğinden bu yola girmesinden geçmektedir.

Özet İngilizce :

The crisis is usually used by social scientists alike these words "a sudden deterioration process", "big trouble" and "depression". Furthermore, the crisis, some developments which are previously unknown, not taken into account or unforeseen, appears seriously effective results in macro level on states and in micro level on firms thus entrepreneurs. This economical aspect sometimes perceived as inflation by state, firms and households. . However, in the event of hyperinflation, It is mentioned about the crisis, in case of prices of goods and services in the country unexpectedly and suddenly increased high level and very rapidly. For instance, it may be mentioned about two types of indicators regarding financial crisis in today's Turkish economy. These are the key indicators, demonstrating the increase of investment risk in country conditions and, therefore, feeding The crisis is usually used by social scientists alike these words "a sudden deterioration process", "big trouble" and "depression". Furthermore, the crisis, some developments which are previously unknown, not taken into account or unforeseen, appears seriously effective results in macro level on states and in micro level on firms thus entrepreneurs. This economical aspect sometimes perceived as inflation by state, firms and households. . However, in the event of hyperinflation, It is mentioned about the crisis, in case of prices of goods and services in the country unexpectedly and suddenly increased high level and very rapidly. For instance, it may be mentioned about two types of indicators regarding financial crisis in today's Turkish economy. These are the key indicators, demonstrating the increase of investment risk in country conditions and, therefore, feeding

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :