Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgideki değişimin örgütsel değişime etkisi üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Aksaray Üniversitesi Ortaköy MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü2, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgideki değişimin birey ve örgütleri doğrudan etkilediği bilinmektedir. Özellikle bu değişimin örgütlerin yapısı, işleyişi üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle mevcut bilgi birikiminin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, yeni bilgilerin elde edilmesi ve paylaşılması değişime hazırlık için önemli bir adımdır. Bu bağlamda değişimin bilgi süreci ile bağlantılı bir şekilde ele alındığı bu çalışmada amaç, bilginin değişmesine neden olan faktörler ile bilgi ve örgütsel değişim arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramsal olarak ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmada bilgi kavramı, bilginin değişim döngüsü, bilginin değişimine etki eden faktörler (bilişim sistemleri, yenilik baskısı, bilgi paylaşımı, zaman, eğitim vb.), bilgideki değişim ile örgütsel değişim arasındaki kavramsal ilişki ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

It is known that development in knowledge affects individuals and institutions directly. This change especially affects the structure and operation of organizations. Therefore revising and updating current knowledge and gathering and sharing new knowledge are important steps for changing institutions. This study, which deals with change in relation with knowledge process, aims to theoretically explain the factors which change knowledge and the mutual relationship between knowledge and institutional change. In this context, the study examines concepts of knowledge, circulation of knowledge, sharing knowledge, the factors (such as information systems, factors which change knowledge, innovative pressures, and time) and the relationship between change in knowledge and institutional change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :