Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yavuz bülent bâkiler’in küllenmeyen azerbaycan sevdası

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Yavuz Bülent Bâkiler, XX. yüzyıl Türk edebiyatının yaşayan meşhur şairlerindendir. 1936 yılında Sivas'ta doğan şairin asıl mesleği avukatlık olmakla birlikte o, gazeteci, radyo ve televizyon programcısı, tenkitçi ve seyyah olarak da tanınmıştır. Bunların yanı sıra iyi bir bürokrat olan Bâkiler, Sivas milletvekilliği ve Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Daha Sovyetler Birliği dağılmadan bürokrat sıfatıyla Balkanlara, Kafkaslara ve Türkistan'a giderek orada üst düzey temaslarda bulunan şair, ―demir perde‖ rejiminde yaşayan Türkler hakkındaki bilgileri ilk elden Türkiye'ye taşımıştır. O, Türk dünyası ve onun önemli bir parçası olan Azerbaycan Türklerinin tarihî süreçte, Sovyetler Birliği döneminde ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yaşadıklarını Anadolu Türklerine aktarmıştır. Türkiyeli okuyucular, yıllarca haber alamadıkları soydaşları ile ilgili önemli hususları Bâkiler'in eserlerinden, hazırlamış olduğu televizyon programlarından ve konuşmalarından duyarak ötelerde yaşayan soydaşları ile ilgili bilgi sahibi olmuşlardır. Çalışmada, Yavuz Bülent Bâkiler'in Azerbaycan edebiyatı, tarihi, kültür ve medeniyeti ile ilgili yazdığı şiir, nesir eserleri ve gezi notlarından hareketle şairin Türkiye'de Azerbaycan kültür ve medeniyetine yaptığı hizmetler incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Yavuz Bülent Bâkiler is one of the famous poets of the 20th century Turkish literature who is still alive today. He was born in Sivas in 1936. Though he pursued a legal education and became a lawyer, he was also known as a journalist, radio and television program director, critic and traveler. In addition to these, Bâkiler, who was a good bureaucrat, worked as a member of the Turkish National Assembly for Sivas and an assistant of the undersecretary of the Ministry of Culture. Bâkiler who went to the Balkan States, Caucasus and Turkestan as a bureaucrat before the Soviet Union was split off made high level contacts and delivered information about the Turkish who lived under the Soviet communism. During this historic period, he informed the Anatolian Turkish people about the Turkic world, and especially about the Azerbaijani Turkish people as an important group of it, who suffered great difficulties during and after the Soviet Union reign. In Bâkiler's works, TV programs and speeches, the Turks of Turkey learnt about the Turkish people beyond national borders whom they could not hear from for years. In this paper, in the light of Bâkiler's poems, prose works and travel notes about Azerbaijani literature, history, culture and civilization, his services for Azerbaijani culture and civilization have been studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :