Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Fen ve Teknoloji dersinin uygulanmasına yönelik yapılan araştırmalar öğretmenlerin ödevler konusunda farklı sorunlar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. 2005-2006 öğretim yılında Türkiye genelinde uygulamaya konulan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında ödevler öğretme-öğrenme sürecinin tamamlayıcı bir öğesi olarak görülmektedir. Bu çalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde Eskişehir’deki iki ilköğretim okulunda sekiz sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin daha çok öğrenilenleri pekiştirme amaçlı ödev verdiklerini, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ödevlere yeterince yer vermediklerini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra araştırma sonuçları öğretmenlerin ödev konusunda internet, öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar yaşadıklarını da ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Researches on the application of Science and Technology course indicates that teachers have various problems about homework. That is, homework is seen as a part of teaching-learning process at Science and Technology Course Curriculum which was applied in 2005-2006 academic year. The main purpose of this study is to examine teachers’ opinions about homework process. The research has been conducted qualitatively. Data were collected from eight elementary school teachers working at two elementary schools through semi-structured interviews in 2007-2008 academic year. The data were analyzed in descriptive data analysis methods. The findings showed that the teachers give homework mostly for the purpose of reinforcement, and asked for homework that prevents creative skills. Research findings also indicated that teachers have problems about homework with regard to web, students, and their parents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :