Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul deneyimi dersinde özel danışmanlık hizmetlerinin mesleki gelişime katkısının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Okul Deneyimi II dersi kapsamında yapılan küçük gruplarla danışmanlık çalışmalarının öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkısını belirlemektir. Özel durum çalışması kapsamında dört öğretmen adayı ile yürütülen çalışmada, okul deneyimi etkinliklerinin yapılmasında fakültedeki teorik derslere ek olarak küçük grupla danışmanlık yapılmıştır. Bu bağlamda, her ödev etkinliğinin hazırlanmasında, “neler yaptıkları”, “ne gibi sorunlarla karşılaştıkları” ve “neler öğrendikleri” her hafta yazılı şekilde alınmış ve süreç sürekli kontrol edilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının yapılan etkinliklerle bilgi ve becerilerini geliştirmiş, ayrıca duyuşsal öğrenmelerine olumlu etkide bulunulmuş olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından, uygulama ödevlerini yürütürken, lisedeki öğrencilerin düzeyi, zaman ve fiziki ihtiyaçlar üzerinde durulmuştur. Uygulamada karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede, gerek uygulama öğretmenleri, gerek öğrencilere uygulanan değerlendirme sistemi gerekse de fiziki şartların etkisinin olduğu söylenebilir. Bundan dolayı, özellikle okul deneyimi için teorik derslerin yürütüldüğü ortamlarda öğretim elemanlarının az sayıda gruplarla, gerektiğinde bireysel rehberlik yaparak daha fazla ilgilenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the contribution of small-group coaching to the course ‘School Experience II’ with regard to prospective teachers’ professional development. In this case study consisted of four prospective teachers, a small group coaching was carried out in addition to the theoretic courses at the faculty. In this sense, they were asked to respond about “what they have done’, ‘which obstacles they have faced, if ever” and ‘what they have learned’, and the process was controlled throughout the course. The findings of the research indicated that prospective teachers developed their knowledge and skills through activities they performed, and also the coaching processes contributed to their affective learning. In terms of prospective teachers’ professional development, the level of students, time and physical requirements was considered in addition to the implementations of the activities. Also, it can be implicated that the effective factors are applicant teachers, the evaluation system administered to students and physical environment in order to cope with the problems faced during practice process. Thus, it was suggested that lecturers at faculties should carry out small group coaching, even one-on-one coaching if necessary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :