Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mutlak değer kavramı örneğinde öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yaklaşımları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Piaget ve Bechelard’ın çalışmalarının ardından hata öğrenme için gerekli ve oluşmakta olan bilginin habercisi olarak yorumlanmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenci hatası ile ilgili yaklaşımlarını tespit etmek ve bu yaklaşımları bazı öğrenme ve öğretme görüşleri (davranışçılık, yapısalcılık) ışığında değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan 28 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Açık uçlu sorularda öğretmen adaylarından, mutlak değer kavramıyla ilgili bazı öğrenci hatalarını yorumlamaları istenmiştir. Toplanan veriler nicel ve nitel analiz yöntemleri kullanılarak, çözümlenmiş ve öğrenci hatasıyla ilgili görüşler ışığında yorumlanmıştır. Ortaya çıkan en belirgin sonuç, öğretmen adaylarının öğrenci hatasına yaklaşımlarının, klasik ve davranışçı öğrenme görüşlerinin öğrenci hatasına yaklaşımlarıyla örtüştüğüdür.

Özet İngilizce :

After the studies of Piaget and Bachelard, student’s mistakes were considered essential for learning and a messenger of knowledge being constructed. The purpose of this study was to define the approaches of student teachers regarding student’s mistakes and analyze those approaches in the light of learning theories (such as behaviorism, constructivism). The sample group consisted of 28 student-teachers from Secondary Mathematics Education department at the Ataturk Education Faculty of Marmara University. Data were collected through a questionnaire consisted of likert-type, open-ended and close-ended questions. In open-ended questions, student teachers were invited to interpret student’s mistakes on the concept of absolute value acquired from related literature. Data were analyzed and interpreted by the means of quantitative and qualitative approaches. One of the most considerable results of the study was that student teachers’ conceptions regarding the mistakes of the students reflected the approaches of classical and behaviorist views about learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :