Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Ölçme ve değerlendirme fen eğitiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli olmaları daha iyi ve kaliteli eğitim için son derece önemlidir. Bu çalışmada lise kimya öğretmenlerinin sınavlarında sordukları soruların, hedef davranışları ne ölçüde yansıttıkları, nitelikleri ve bunları hangi kriterlere göre belirledikleri araştırılmıştır. Çalışmada özel durum yaklaşımı çerçevesinde doküman analizi ve anket çalışmaları yürütülmüştür. 14 kimya öğretmeninin kimya sınavlarında sordukları toplam 389 soru toplanmış ve hedef davranışlar açısından irdelenmiştir. Ayrıca kullandıkları ölçme araçları ve bu araçlardaki soruların niteliği hakkında 15 açık uçlu sorudan oluşan bir anket öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve sorularını hazırlarken hedef davranışları yeterince dikkate almadıkları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The measurement and evaluation constitute an important part of science education. Therefore, it is particularly important that teachers have sufficient knowledge about the measurement and evaluation in terms of quality of education. In this study, to what extent the questions chemistry teachers used in the examinations reflected the target behaviors in the chemistry learning program in high schools and which criteria the teachers used in determining the examination questions were investigated. For this purpose, the questionnaire and document analysis were conducted. 389 examination questions were gathered from 14 chemistry teachers. In addition, a questionnaire consisting of 15 open-ended items related to measurement tools they used and quality of the questions in these tools was administered to the teachers. Results showed that the teachers in the sample group did not have sufficient knowledge on the measurement and evaluation and did not take into consideration the target behaviors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :