Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Namık Kemal University1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmenlerin görüşlerini belirlemek ve bu konuda hizmet içi eğitim seminerii/çalıştayı düzenleyerek etkinlik sonrasında öğretmenlerin bu konudaki kazanımlarını öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ankete katılan 102 sınıf ve fen bilgisi öğretmeni ve yapılan semineree/çalıştaya katılan 47 sınıf ve fen bilgisi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş olup araştırma sonucunda; fen bilgisi öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında fen bilgisi öğretmenleri lehine anlamlı farklılıklar elde edilmiş, cinsiyet ve deneyimlere göre ise öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre düzenlenen üç gün süreli seminerdee/çalıştayda basit araç gereçlerle 29 deney gerçekleştirilmiş ve etkinlik sonrası öğretmenlerden derlenen veriler sonucunda; eğitim sonrasında fen bilgisi öğretmenlerinin %100’nün ve sınıf öğretmenlerinin ise %96’sının yapılan deneylerden yararlanarak yeni deneyler gerçekleştirebileceklerine inandıkları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This research was conducted to obtain teachers’ opinions about science experiments of hands-on science by the means of the in-service training here of this subject. This research was carried out with 102 science teachers and 47 class teachers who participated in the training. Datum was evaluated with SPSS software. Eventually, while meaningful differences in favour of science teachers’ group were found between the opinions of science teachers and class teachers, no meaningful difference was found in terms of their gender and experience. After the three-day-long training which various experiments of hands-on science took place and the data of teacher opinions are compiled, it is understood that 100% of the science teachers and 96% of the class teachers believe that they can make their own experiments in the light of the samples they observed during the training.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :