Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yakinçağlarda osmanli-fransa ilişkileri ve fransa’nin ortadoğu diplomasisi

Yazar kurumları :
MKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Öncelikle 1789 Fransız htilali ile degisen dünya düzeni ve bu degisen yeni dünya düzeninin genel bir durumunu degerlendirdikten sonra yüzyılın Osmanlı Devleti ile Fransa’nın siyasal, sosyal ve ekonomik durumundan kısaca bahsedecegiz. Daha sonra 1789-1802 yılları arası Mısır seferi ile degisen siyasal iliskiler ile baslayıp, Kavalalı Mehmet Ali Pasa syanı süreci, Tanzimat Fermanı’nın hazırlanma gerekçeleri ve asamaları, 1867 reform politikaları ve bunun karsısında Bab-ı Âli Hükümeti’nin tutumu gibi konuları çözümlemeye çalısacagız. Konu 1919-1921 yılları arası yasanan siyasal iliskiler çerçevesinde degerlendirilerek noktalanacaktır. Yakınçaglarda, Osmanlı Devleti ve Fransa siyasal iliskilerini yer yer incelerken çok önemli ayrıntılara dikkat çektik. Özellikle ünlü sisyphe mitolojisi ile birçok düsünürün özdeslestirdigi Napolyon sözleri bu süreçte gelisen siyasal iliskileri oldukça açık ifade etmektedir. Napolyon’un sürgünü sırasında ifade ettigi sözlerden anlasılan Fransızca bir deyimin yorumu su idi: "Her yükselisin bir düsüsü vardır”. Buna göre hiçbir güç sonsuza dek zirvede kalamayacaktır. O büyük güç yükselisini fark ettigi anda aslında düsüse geçmistir.

Özet İngilizce :

After a general analysis of the period and changing world view by 1789 French Revolution, we are going to mention about the Ottoman Empire’s and France’s general situation of that period. After that, we are going to analysis some subjects such as the changing diplomatic relations between France and Ottoman Empire after France’s attack to Egypt between 1789 and 1802,Kavalalı Mehmet Pacha’a rebellion, reasons of Tanzimat Fermanı (reorganization redicts), 1867 reforms and manner of the Imperial government. This analysis will be completed in frame of diplomacy analysis between 1919 and 1921. While we are analyzing the relation between France and Ottoman Empire during near ages we will point on some important details. Especially the famous myth Sisyphe and Napoleon’s speeches are so interesting. Napoleon’s speech which is also a French proverb’s comment is “there is a fall after all rises”. This means no any power can always stay peak.As soon as that big power realizes it’s rising, actually begins to fall.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :