Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeyine etkisi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretimin öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan Vali Ahmet Cemil Serhadlı ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 86 (43 deney, 43 kontrol) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deneysel yöntemle yürütülen bu çalışmada öntest- sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Deneyden önce, deney ve kontrol gruplarının bazı değişkenler açısından denk oldukları ispatlanmıştır. Deney altı hafta sürmüştür. Deney boyunca dersler, deney grubuna web tabanlı öğretimle; kontrol grubuna ise, geleneksel yöntem (anlatım, soru-cevap ve gösterip yaptırma) ile işlenmiştir. Araştırmada veriler, Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen "Üstbiliş Farkındalık Envanteri" ile elde edilmiştir. Verilerin analizinden web tabanlı öğretimin, öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effect of web based instruction on the metacognition awareness levels of learners. For this study, 86 students were selected (43 experimental group, 43 control group) in the first semester of 2008-2009 academic year at Vali Ahmet Cemil Serhadli elementary school in the province of Diyarbakir. In this experimental study, pretest-posttest control group design was used. Prior to the experiment, it was proved that experimental and control groups were similar in terms of some variables. The experiment lasted for six weeks. In experimental group, lessons were taught via web based instruction. In control group, lessons were taught through conventional methods (explanation, question-answers, and demonstration). The data were obtained in the study through "Metacognition Awareness Inventory" developed by Schraw ve Dennison (1994). According to research results, it was concluded that web based instruction didn't have a statistically significant effect on the metacognition awareness levels of learners.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :