Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitiminde vatandaşlık aktarımı yaklaşımına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kayseri Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Öğretmeni1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgilerin amacı, içeriği ve yöntemi konusunda öğretmen görüşleri incelenmiştir. Çalışma tarama modelindedir. Çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kayseri ilinde görev yapan 444 Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, Barr, Barth ve Shermiss (1978) tarafından geliştirilen ve Kozan (2000)'ın Türkçeye uyarladığı "Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Eğitimine Yaklaşım Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgilerin, amaç ve içeriğine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Yaklaşımının yöntem boyutuna ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin branş, ve mesleki kıdemlerine göre görüşlerinde de anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study explores teachers' opinion considering the method, goal, and content of Social Studies Thought as Citizenship Transmission, this study is based on survey model. Samples of this study are composed of social studies teachers and elementary teachers who work in the city of Kayseri. The data were collected by 444 Social Studies teachers and elementary teachers who are currently working in Kayseri. In the research as a total for obtaining Quantitive data "Approaching Social Studies Thought as Citizenship Transmission Subject Scale" which was developed by Barr, Barth and Shermiss (1978) and adopted into Turkish by Ersoy Kozan by used. As a result of the research Social Studies Thought as Citizenship Transmission, teacher opinions related with mission and content don't show significant difference according to sex, but teacher opinions of Social Studies Thought as Citizenship Transmission approach concerned with method size show significant differences according to gender. In addition to this, significant differences were determined in teacher opinions due to their branch and seniority status.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :