Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları: teori, yasa ve hipotez

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramları ile ilgili yanlış anlamalarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın örneklemini Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programı ikinci sınıfta okuyan toplam 140 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramları ile ilgili açık uçlu sorular kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel bir analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramlarına ilişkin bazı yanlış anlamalara sahip olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study was to find out prospective primary school teachers' misunderstandings about the concept of scientific theory, law and hypothesis. The sample of the study consists of 140 prospective primary school teachers who study in 2nd grade in the Department of Primary Education, Faculty of Education in Mustafa Kemal University. Open-ended questions were asked as data collection instrument about the concept of theory, law and hypothesis. In analyzing data which were collected from the research, the researcher used descriptive analysis techniques. The findings of the research indicated that prospective primary school teachers have some misunderstandings about the concept of theory, law and hypothesis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :