Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Servet-i fünûn edebiyati’nin öğretiminde görsel materyal kullanimi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Görsellik, son yıllarda hayatın hemen her alanında önemli bir yer tutmaya baslamıstır. O sebeple basta reklâmlar olmak üzere insanların herhangi bir konuda bilgilendirilmesi sırasında dikkat çekici, ilgiyi toplayıcı, etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. %ste bu etkili araçtan egitim alanında ve dolayısıyla edebiyat ögretiminde de yararlanmak mümkündür. Zira, özgün görsel materyallerle edebiyat dersleri daha ilgi çekici hâle getirilebilir. Örnegin, Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın ögretiminde bu tür materyaller kullanılabilir. Özellikle, Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Servet-i Fünûn Edebiyatı anlatılırken, derginin orijinal sayfalarından alınan görüntüleri ögrencinin gözü önüne getirmek yararlı olacaktır. Bu suretle, Servet-i Fünûn dergisinin edebî bir dergi hâline gelme süreci, Servet-i Fünûn Toplulugu’nun kurulusu, dergide yayımlanan eserlerde görsellige önem verilmesi, resimli romanlar ve tablo altı siir modası gibi özellikler daha etkili ve kalıcı bir sekilde ögretilebilir. Makalemizde bu konu örneklerle ele alınmıstır.

Özet İngilizce :

Visuality has been gaining importance in every aspect of life in the recent years. For this reason, it is being used as an interesting, gripping, and effective tool to inform people, especially through commercials. It is possible to make use of this effective tool in education area, and thus in literature education. As a matter of fact, original visual materials can make literature courses more interesting. For example, such materials can be used in the education of Servet-i Fünûn Literature. Especially, during recites of Servet-i Fünûn Literature in universities’ Turkish language and literature departments, it will be helpful to expose visual materials taken from the journals’ original pages to the students. By this way, the process of Servet-i Fünûn journal becoming a literary journal, foundation of Servet-i Fünûn Society, bringing visuality to foreground in the works published in the journal, features like comic strips and poem under a table style can be taught more effectively and permanently. This subject is taken into hand with examples in our paper.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :