Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizational commitment and job satisfaction: the influence of individual and organizational factorss on sales persons’ work attitudes in travel agencies

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1, Balıkesir Üniversitesi2
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Lately, organizational commitment and job satisfaction have been important topics in the work environment and extensively researched by researchers. Thus, in this study, the predictors of organizational commitment and job satisfaction were investigated in a sample of 459 sales persons randomly chosen from the travel agencies. We proposed that the variables as individual and organizational would operate as the antecedents of the sales person’s organizational commitment and job satisfaction. Multiple regression analysis was used and the results showed that the level of perceived accountability to the supervisor was the most significant predictor of organizational commitment of sales persons. On the other hand, job satisfaction was best predicted by perceived performance on the job and level of perceived accountability to the supervisor. But gender, age, marital status, educational level, job contract type, psychological wellbeing and, company size were found to have no significant predicting power on organizational commitment and job satisfaction of sales persons.

Özet İngilizce :

Organizasyonel baglılık ve is tatmini, son zamanların is ortamına ait önemli konu baslıkları olmus ve yogun bir sekilde arastırılmıstır. Buna bakılarak bu arastırmada organizasyonel baglılık ve is tatmini, tesadüfi seçilen 459 seyahat acentesi satıs personelinin olusturdugu bir örneklemde arastırılmıstır. Bir kısım bireysel ve organizasyonel degiskenlerin satıs personelinin organizasyonel baglılık ve is tatmininin öncülleri olabilecegi düsünülmüstür. Çoklu regresyon analizi kullanılmıstır ve sonuçlar, satıs personelinin organizasyonel baglılıgının en önemli tahminleyicisinin denetciye yönelik algılanan sorumluluk düzeyi oldugunu göstermistir. Öte yanda, isdeki algılanan basarı ve denetciye karsı duyulan sorumluluk algılamasının is tatminini en iyi tahminleyicisi oldugu görülmüstür. Fakat cinsiyet, yas, medeni durum, egitim düzeyi, is sözlesmesi türü, psikolojik iyi olma hali ve isletme büyüklügü gibi faktörler satıs personelinin organizasyonel baglılık ve is tatmini üzerinde önemli bir tahminleyici degildir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :