Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe bürolarinda bilgisayar ve internet kullaniminin faydalari ile işyeri özellikleri arasindaki ilişkiler: bir alan araştirmasi

Yazar kurumları :
KSÜ İİBF İşletme Bölümü1, KSÜ İİBF İşletme Bölüm Başkanı2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Genel anlamda işletmeler bilgi teknolojilerini müşterilerine değer sunmak, mevcut müşterilerini muhafaza etmek ve yenilerini kazanmak için kullanırlar. Muhasebe bürolarının mükelleflerin beklentilerine cevap verebilmeleri, onlara değer katabilmeleri, bunu zamanlı ve en uygun maliyetle yapabilmeleri ve faaliyetlerini etkin olarak sürdürebilmeleri bilgi teknolojisi araçlarını etkin olarak kullanabilmelerine bağlıdır. Bu çalışmada muhasebe bürolarının özelliklerine bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanımından sağladıkları yararları algılama biçimleri arasında bir farklılık olup olmadığı saptanmaya çalışılmaktadır. Çalışma sonunda, muhasebe bürolarının bilgi teknolojisi araçlarını kullanım yoğunlukları arttıkça, sağladıkları faydaların da arttığı ancak bilgisayar ve internetten yeterince yararlanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca, muhasebe bürolarının özelliklerine bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanımının sağladığı faydaların bir kısmına ilişkin algı farklılığı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In general, businesses use information technologies to present value to its customers, to get current customers’ commitment and to gain new customers. The ability of accounting officesess to facilitate efficiently and to answer customers‘s expectations and to add value to them in appropriate time and in the most appropriate cost depends on the efficiently usage of information technologies. In this study, it is expected to determine if there is a difference between the perceptions of accountants in the usage of computer and internet depending on accounting officies’s features. According to the result, the accounting officies do not use the information technology tools efficiently but when its usage increases, gained values also increases. Also, the results show that there are some differences with respect to perception related to the computer and internet among the respondens of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :