Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin web tabanlı e-öğrenme ortamlarına ilişkin algı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı e-öğrenme ortamlarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Web Tabanlı Eğitim (WTE) ortamına ilişkin veriler, 2009–2010 bahar yarıyılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü öğrencilerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin e-öğrenme sürecini otantik olarak yaşamalarını sağlamak üzere WTE yazılımında her öğrenciye bir kullanıcı hesabı açılmış ve üç hafta süreyle birebir erişimleri sağlanmıştır. Süreç sonunda yapılandırılmış görüşme aracılığıyla öğrenci cevapları kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler öğrenci algıları doğrultusunda QSR Nvivo 7 yazılımı aracılığıyla nitel çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Buna göre öğrencilerin e-öğrenme ortamlarının daha çok sosyal boyutuyla ilgili algılarının yüksek olduğu; zaman ve mekan kısıtlamasının büyük ölçüde ortadan kalktığı bir yöntem olarak algıladıkları; teknik altyapısı konusunda bir bilgilerinin olmadığı ve sürece yönelik olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the perception of students in vocational school regarding web based e-learning environments. The data about web based e-learning environments were obtained from Department of Computer Technologies and Programming students in 2009-2010 spring term. To provide an authentic process and environment for students, user accounts were opened for each student and they were allowed to access to the web based learning software during three weeks. At the end of the duration the answers were recorded by means of structured interview. Data obtained from interview were analyzed by using qualitative analysis approaches in point of view of student's perceptions and by means of QSR Nvivo 7 software and the results were discussed. According to the results, it was found that students' perceptions of e-learning environments were high in sociability and evaluated it as a learning method which is independent from time and locality; they have no knowledge about technical structure of the platform and have developed positive attitudes about the process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :