Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Latent semantic analysis: an analytical tool for second language writing assessment

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu1, Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

This small-scale study tries to introduce and validate a linguistic theory and method, Latent Semantic Analysis. This method has been used in natural language processing for some time now; however, its potential in examining second language lexicon is a relatively recent discussion (Crossley, Salsbury, McCart and McNamara, 2008). In this study, the potential of this method to distinguish between native English text sets and texts written by Turkish university students learning English as a foreign language were analyzed. To test this potential, an original specialized corpus was formed from essays written by these Turkish university students, and it was compared to another corpus involving native English text sets. In this comparison, three levels of semantic indexing were used: sentence, paragraph and all combinations in texts. The results confirmed the findings in the literature claiming LSA's ability to distinguish between native and learner text sets. Prospective potentials of this method in terms of language teaching-learning context are discussed.

Özet İngilizce :

Küçük ölçekli bu çalışma, dilbilim bağlamında Gizli Anlam Analizi kuram ve yönteminin tanıtımını ve geçerlilik sınamasını içermektedir. Bu yöntem, doğal dil işleme süreçlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır fakat bu yöntemin yabancı dil kelime kapasitesi açısından ele alınması yeni bir tartışma alanıdır (Crossley, Salsbury, McCart ve McNamara, 2008). Bu çalışmada, bu yöntemin anadili İngilizce olan üniversite öğrencileri tarafından yazılmış metinlerle, anadili Türkçe olan öğrenciler tarafından yazılmış İngilizce metinleri ayırt etme potansiyeli analiz edilmektedir. Bu potansiyelin sınanabilmesi için anadili Türkçe olan öğrenciler tarafından yazılmış İngilizce metinlerden oluşan özel amaçlı bir derlem oluşturulmuş ve bu derlem anadili İngilizce olan üniversite öğrencileri tarafından yazılmış metinleri içeren başka bir derlemle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sürecinde üç çeşit anlam indeksi kullanılmıştır: tümce, paragraf ve metin geneli. Sonuçlar, bu yöntemin literatürde geçen diğer çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan yeterliğiyle paralellik göstermektedir. Bu yöntemin, yabancı dil öğretim-öğrenim bağlamındaki olası yeri tartışılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :