Yıl 1993, Cilt: 27 Sayı : 3 Sayfalar 214 - 218 2013-05-31
DİŞ HEKİMİ AIDS'Lİ HASTA İLİŞKİSİNİN ETİK BOYUTU-ETHICAL ASPECTS OF DENTIST - AIDS PATIENT RELATIONSHIP
Şefik GÖRKEY
10 261

Öz ÖZETDiş hekimi AIDS'li hasta ilişkisinin etik boyutu haklar ve sorumluluklar bağlamında incelenebilir. Bu açıdan bakıldığında üç grubun haklan ve sorumlulukları sözkonusu olmaktadır. Bunlar diş hekimi, AIDS'li hastalar ve diğer bireylerdir.Diş hekimlerinin haklan ve sorumlulukları, bilme hakkı, hastayı reddetme hakkı, hastayı resmi makamlara bildirme zorunluluğu, bilgi olarak hazır olma sorumluluğu ve yardımcı personeli bilgilendirme sorumluluğu olarak özetlenebilir.AIDS'li hastanın hakları ve sorumluluklarına gelince bunlar, tedavi olma hakkı, sır hakkı, aydınlanma hakkı, ayrım görmeme hakkı ve hastalığı başkalarına bulaştırmama sorumluluğudur.Diğer bireylerin ise hastalığın bulaşma şartları açısından güvenli ortamda çalışma ve tedavi olma hakları vardır.Anahtar sözcükler: Diş hekimi-hasta ilişkisi, AİDS, tıbbi etik, haklar ve sorumluluklar, diş hekimliği etiği.ABSTRACTEthical aspects ofDentist-AIDSpatient relationship may be evaluated in the context of rights and responsibilities. In this aspect 3 groups of rights and responsibilities exist.Rights and responsibilities of the Dentist are, "Right to know", "Right to refuse the patient", "Responsibility of compulsory notification", "Responsibility of compulsory notification ", "Responsibility to inform his/her staff about the disease and its way of transmission.We can consider the rights of AIDS patients as right to treatment, right to confidentiality, right to be informed and to live without discrimination. He/she also has a responsibility for not to infect others.The other individuals has aright to work and to be treated under reliable conditions.Key words: Dentist-patient relationship, AIDS, medical ethics, rights, responsibilities, dental ethics. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2013
Bölüm Derlemeler / Reviews
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Şefik GÖRKEY