Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim yüz temel eserin türkçe dersi öğretim programındaki temalar açısından analizi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı'nca tavsiye edilmiş İlköğretim Yüz Temel Eser'in içerisinden seçilmiş, 84 (seksen dört) adet örneklem üzerine "ana tema ve alt tema" incelemelerini kapsamaktadır. İlköğretim Türkçe dersi ikinci kademe programında belirlenmiş on dört ana tema ve yüz on altı adet alt tema, belirlenen eserler içinde aranmış ve tespit edilmiştir. Ana tema ve alt temaların istatistikleri çıkarılmış ve çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Hazırlanan ana tema ve alt tema listeleri, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve ilgili okuyuculara, eserlere dair ön fikir verecek niteliktedir. İlköğretim Yüz Temel eser içinden seçilen bazı örnekler, türlerine de dikkat edilerek sınıf seviyelerine göre derecelendirilmiştir. Bunların yanında, ülkemizde İlköğretim Yüz Temel Eser'e yöneltilen eleştiriler de değerlendirilmeye alınmış ve çözüme dair önerilerde de bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study includes 'main theme' and 'sub theme' evaluations on 84 samples selected from 100 Basic Books in Primary Education suggested by Ministry of National Education. 14 main themes and 116 sub themes, stated in secondary stage program of Turkish lesson in primary education, were searched and determined in these samples. The statistics of main themes and sub themes were introduced and it was made some evaluations on these statistics. The prepared main theme and sub theme lists have a property of that they can give prior knowledge about readings to students, teachers, families of students and concerned readers. Some samples selected from 100 Basic Books in Primary Education were classified considering their genres in terms of school grades. Furthermore, reviews on 100 Basic Books in Primary Education were taken into consideration and it was given some suggestions about the solutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :