Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sosyal bilgiler programında (4. -5. sınıflar) önerilen bazı ölçme araçlarının ölçüm sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği

Yazar kurumları :
ZKÜ Eregli Egitim Fakültesi1, Sinitli lkögretim Okulu2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, ilkögretim sosyal bilgiler dersi ögretim programında (4-5. Sınıflar) önerilen “sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçegi” ile “öz degerlendirme ölçegi” ile ilgili geçerlik ve güvenirlik çalısması yapmaktır. Çalısma betimsel bir çalısmadır. Tutum ölçegine iliskin veriler 204 ilkögretim 5. sınıf ögrencisinden, öz degerlendirme ölçegine iliskin veriler 140 ilkögretim 4. sınıf ögrencisinden elde edilmistir. Ölçeklerin yapı geçerligi için faktör analizi yapılmıs, iç geçerligi için düzeltilmis madde-toplam korelasyonuna ve güvenirligi için de Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmıstır. Çalısmanın sonunda, tutum ölçeginin üç faktörlü yapıya, öz degerlendirme ölçeginin tek faktörlü yapıya sahip oldugu belirlenmistir. Her iki ölçegin iç geçerligi ve güvenirligi yeterlidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study has been elicit the validity and reliability of “attitude scale toward social studies” and “self-assessment scale” proposed in social studies curriculum for 4.-5. grade. Descriptive method was used in this study. Data of attitude scale and self assessment scale were subsequently obtained from 204 five grade students and 140 forth grade students. Factor analysis was used for construct validity, corrected item total correlation for internal validity and, Cronbach alpha for reliability. As a result of this study, attitude scale and self-assessment scale were subsequently observed three factors and only one factor. Both scales have been internal validity and reliability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :