Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin öğrenci merkezli öğretime yönelik algıları

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin öğrenci merkezli öğretime yönelik algılarını belirlemektir. Araştırmada betimsel nitelikte tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından "Öğrenci Merkezli Öğretim(ÖMÖ) Öğretmen Algı Anketi" geliştirilmiştir. Anketin geçerliği alan uzmanlarının görüşleriyle sağlanmış, güvenirliği (Cronbach alpha) 0.92 bulunmuştur. Veriler SPSS 11.5 programıyla cinsiyet, branş, mezuniyet ve kıdem değişkenlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda; öğretmenlerin ortalamanın üstünde (X: 3.41) algıya sahip olduğu, cinsiyetin öğretmen algılarında anlamlı farklılık oluşturmadığı; branş, mezuniyet ve kıdem değişkenlerinin algılar üzerinde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to determine the primary school teachers' perceptions of student-centered teaching. Survey method was used in this research. "Teachers' Perception Survey for Student Centered Teaching" was developed by researchers for collecting the data. Survey's validity was provided with specialists' views and survey's reliability was found 0.92. Data was analyzed with SPSS 11.5 programme with regard to variables of gender, branch, graduate, and priority. Results of the study can be summarized as follow: Teachers have a perception of student-centered teaching above the average (X: 3.41), gender is not a meaningful variable but branch, graduate, and priority are meaningful variables for teachers' perceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :