Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel ortaöğretimde yapilan öğretim planlarinin okul müdürü ve öğretmen görüslerğine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, genel ortaögretimde ögretmenlerin yaptıgı ögretim planlarını, okul müdürü ve ögretmen görüslerine dayalı olarak degerlendirmektir. Arastırma, on dört il merkezinde bulunan elli altı genel lisede görev yapan, okul müdürü ve çesitli branslardan toplam 558 ögretmen üzerinde yürütülmüstür. Veriler, açık ve kapalı uçlu sorulardan olusan anketlerle elde edilmistir. Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgura göre, müdür ve ögretmenler yıllık ve günlük planları çok gerekli görmekte ve bu planların ögrenci merkezli yapılması görüsünü paylasmaktadırlar. Her iki grup da, bu planlar konusunda kendilerini yeterli bulmaktadır. Ancak, müdürler ögretmenleri az yeterli bulmuslardır. Ayrıca müdürler, ögretim planları konusundaki yardım ve rehberlik görevini çok benimsemekle birlikte, bu görevin öncelikle müfettislere ait oldugunu belirtmislerdir. Ancak, ögretmenler bu konuda yeterince yardım alamadıklarını belirtmislerdir. Müdür ve ögretmenler, ögretim planlarının standartlastırılması, planların ögretmen performansını degerlendirmede araç olarak kullanılması ve bu planların yasal zorunluluk olmaktan çıkarılması görüslerine fazla sıcak bakmamaktadırlar. Arastırmada yer alan açık uçlu soruların analizinden, ögretmenlerin planlama sürecinde karsılastıgı sorunların basında zaman yetersizligi, programların fazla yüklü olması, ögrenci özelliklerini yeterince tanımama, bilgi eksikligi ve kaynak yetersizliginin geldigi anlasılmıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to evaluate the teaching plans made by the teachers of general secondary education. The research was applied on Directors and 558 Teachers of various subjects at 56 General High Schools in 14 city centres.The data were collected through the questionnaire made up of questions with clear and close clues . Acccording to the findings obtained as result of analysing the data, Directors and teachers regard daily and annual plans quite necessary and agree on student-centered plans. Both group consider themselves competent in preparing plans.However, Directors do not find teachers much competent.Another result is that Directors give the duty of assistance and guidence in preparing teaching plans primarily to Inspectors and adopt this much. Directors and Teachers do not adopt Teaching Plans be standardised, using them as a rationale in evaluating teachers and removal of plans as a legal obligation. Analysing the questions with clear clues, the main problems facing teachers are limited time, exteremely intensive programmes, insufficient knowledge of students’features, insufficient knowledge, inadequate resources.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :