Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dramayla öykü oluşturma yönteminin türkçe dersi ikinci kademe öğrencilerinin tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu deneysel çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin uygulandığı deney grubu ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu arasında Türkçe tutumları bakımından farklılığın olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, ön test, son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Toprakkale Mehmet Cevlani Önal İlköğretim Okulunda 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan 135 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sonucunda kullanılan yöntemlerin öğrencilerin Türkçe tutumları üzerinde etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testleri sonucunda dramayla öykü oluşturma yönteminin uygulandığı ve bu yöntemin uygulanmadığı sınıflarda öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında değişmeler görülmüştür. Sonuç olarak Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin kullanılması ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine olan ilgi ve tutumlarını olumlu yönde arttırmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is determined if there is any difference between Turkish lesson attitudes of the control group, in which this method is not used and the experimental group, in which the method of story formation with drama is used. In the study, an experimental design with the control group, both pre-tested and pro-tested has been used. The samples of the research constitute 135 pupils attending 6th, 7th and 8th grade in Toprakkale Mehmet Cevlani Önal primary in 2009-2010 education-teaching term. In the conclusion of the application, "t" test has been applied in order to find out whether the methods used have an effect on the pupils' attitudes to Turkish lesson. As a result of "t" tests applied, where the method of story formation with drama is used and in the other class where this method is not used, it has been noted some variations on the pupil's attitudes to Turkish lesson. Consequently, using the method of story formation with drama has increased their interest and attitudes of the second degree students in primary school in the positive direction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :