Yıl 1990, Cilt: 24 Sayı : 1 Sayfalar 50 - 56 2013-07-30
AKUT NEKROTİZAN ÜLSERATİF GİNGİVİTİS'DE METRONİDAZOL İLE DESTEKLENMİŞ MEKANİK TEDAVİYLE, SADECE MEKANİK TEDAVİNİN KLİNİK KARŞILAŞTIRMASI-A COMPERATIVE CLINICAL STUDY OF MECHANICAL THERAPY AND MECHANICAL THERAPY ADJUNCTUD TO METRONIDAZOLE IN ACUT NECROTIZI
Utku ONAN,Gülden IŞIK,Funda KARAER
26 261

Öz A COMPERATIVE CLINICAL STUDY OF MECHANICAL THERAPY AND MECHANICAL THERAPY ADJUNCTUD TO METRONIDAZOLE IN ACUT NECROTIZING ULCERATIVE GINGIVITIS CASESAnahtar Kelimeler : ANUG, mekanik tedavi, metronidazol.Klinik değerlendirme yöntemlerine ve sübjektif verilere dayalı olarak ANUG teşhisi konan 18 hasta 2 gruba ayrılarak, 10 kişiden oluşan ilk gözlem grubuna başvuru gününden itibaren günde 750 mg. metronidazol verilmiş ve akut faz sonrası mekanik tedaviye geçilmiştir. Buna karşın 8 kişinin oluşturduğu diğer gruba ise başlangıç gününden itibaren sadece mekanik tedavi uygulanmıştır. 7 günlük gözlem süresi sonucunda, metronidazol ile desteklenmiş mekanik tedavi uygulanan grupta, diğerlerine göre ağrı, kanama, ağız kokusu gibi şikayetlerin daha çabuk azaldığı ve klinik iyileşmenin daha iyi olduğu bulgulanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ANUG tedavisinde mekanik yöntemin kemoterapötik tedavi ile birlikte olması gerektiği görülmüştür.Key words: ANUG, mechanical debridement, metronidazole.18 patients who were diagnosed as ANUG by clinical methods and subjective criteria were divided into 2 groups. In the first group there were 10 patients who were given metronidazole (750 mg) daily, starting from the beginning of the treatment, in the second group there were 8 patients who were treated by mechanical treatment. At the and of 7 days observation, in metronidazole group, clinical healing and patients discomforts as pain, gingival bleeding, halitosis were in a better sitation. This study revieled that the mechanical treatment of ANUG patients must be adjuncted to chemotherepetic agents. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Utku ONAN
Gülden IŞIK
Funda KARAER